Bertrams blog , , , , , , , ,

poisoned sea
The Norwegian broadcasting service – nrk, has just published an article about the banning of fishing for blue halibut and crabs in an area extending from the lofoten islands to Bodø because of toxins found in the animals – dioxins,pcbs and heavy metals

America, men share many similar views and misconceptions47Intraurethral Therapy viagra 100mg.

Mar;74(3):589-91. of Life of Vascular Erectile Dysfunction Patients. XXI Cong Naz22 amoxil changing life.

I allmänhet, sildenafil när ordinerats lämpligt har visat bred effekt och en acceptabel säkerhetsprofil. buy viagra online Tablettkärnorna beläggs först med en blå Opadry beläggningen, och sedan en klar överrock..

Mikrofotografi av Kidney visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som mottog 1.De sekundära effektmått baserades på svar på de återstående IIEF frågor, partner frågeformuläret, helhetsbedömningen effekt händelseloggen av erektil funktion, livskvalitet frågeformulär och avbrytande på grund av bristande effektivitet och andra. viagra generic.

25Should patienten visar sig ha ED från ovanstående frågeformulär (dvs total poäng 20 eller mindre, en subjektiv besvär frågeformulär (Tabell II) kan vara användbara: Tabell II (9) Mycket Ganska missnöjd missnöjd Om du skulle tillbringa resten av ditt liv med din erektil tillstånd, så det är nu, hur skulle du känna om det? 1 2 Blandat, ungefär lika nöjda ganska nöjda Mycket nöjd 3 4 5 för patienter som misstänks lida av depression, en två-fråga screening verktyg (som visas i Tabell III) kan vara användbar: Tabell III (10) • under den senaste månaden har du ofta besväras av känsla ner, deprimerad eller hopplös • under den senaste månaden har du ofta besväras av lite intresse eller glädje gör? saker? Även om normalt åldrande kan leda till en nedgång i sexuell aktivitet, ihållande erektil dysfunktion bör utredas. viagra kvinna Den intrauretrala applicering av alprostadil är ett alternativ till injektionsterapi..

70mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate. viagra för män En liten andel av dessa dödsfall inträffade med samtidig användning av nitrater och antas bero på svår hypotension som kan följa efter denna kombination (11)..

Dessutom ökade totalt protein och albumin i denna studie ökningen i totalprotein kan bero på det faktum att Sildenafilcitrat gavs under en kort tidsperiod. cheapest viagra 43 mg / kg per dag av Sildenafil till vuxna Wistar-råttor påverkade histologin hos lever och njurar..

Screening bör användas om läkaren misstänker att hans patient har ED.När sexuell stimulering orsakar lokal frisättning av NO, hämning av PDE5 sildenafil orsakar ökad nivåer av cGMP i corpus cavernosum, vilket resulterar i glattmuskelrelaxation och inflöde av blod till corpus cavernosum. cialis.

.

the article   –   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.10841583

 

Another article talks about release of heavy metals inland of that area, slipping into a big fjord, from a mining operation – wonder if the two are connected?

 

Here in Hustad ive been getting a number of cod with black, or very dark brown livers – naaah, surely not – no poisoning here.  of course i would feel a lot safer if i know the seweed beds were undisturbed – but the sea bed has been raked bare in the area – there is nothing here to remove any toxins

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *