Facts & findings

Hva fikk oss interessert i taretråling?


Vi bor på Vestlandet.

Det er først og fremst en landsdel med mye natur, fjell og hav fullt av plante- og dyreliv. Med det som bakgrunn føles det helt utenfor enhver fornuft at man observerer taretrålerne som drar opp tang og tare uten noen form for regulering eller at det stilles spørsmål. Er det ingen som vet eller bryr seg om at det finnes et dyreliv der nede og at dette kan ha store konsekvenser for hele økosystemer, inkludert sjøfugler, fisk og andre organismer?

Jeg traff Johan for noen år siden, en lokal fiskerbonde, som delte min nysgjerrighet for dette. Vi observerte taretrålerne over tid, skaffet oss kart som viste hvor trålerne hadde konsesjon til å ta opp tare. Internet ble flittig brukt for å sjekke opp forskning, konsesjoner og alt som kunne finnes av stoff rundt taretråling. Svært lite eksisterer. Vi tillater altså at det tas opp mange tusen tonn med tare og at tareskogen raseres uten at det er noen som aner hvilke konsekvenser dette har. I tillegg er det ett forma som har monopol på denne virksomheten,FMC Biopolymers, en av 9 firmaer under paraplyen FMC Corp.

Spørsmålet er hvor lenge dette skal kunne foregå under radaren til myndighetene, havforskere, publikum og framtidige generasjoner. Vi har et valg – og det er å ta aktivt standpunkt for om dette er noe vi ønsker å undersøke. Og det er det!

One comment on “Hva fikk oss interessert i taretråling?

  1. Her i havgapet der vi bor står vi hjelpelause å ser på. Særlig bekymringsfullt er det å tenke på kor det nå blir med fuglane i fuglefjellet, eller hummaren i ura, akkurat i områda det blir tråla. Alle er kritisk truga artar. Og når ein veit kor lite som har vore forska på av konsekvensar, og kor lite som skal til før ein har total kollaps, så er dette skremmande! Kven er det som med begge henda i været kan uten bismak i munnen ropa ut, la oss hogge ned og brenne regnskogen? Litt drøy samanlikning? Eller er det ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.