Facts & findings

Places Where Marine Life Is Too Polluted To Eat On The Norwegian Coast

Miljøstatus / Tema A – Å / Hav og kyst / Miljøgifter langs kysten / Fisk og sjømat du ikke bør spise

Fisk og sjømat du ikke bør spise

I en del fjorder, havner og innsjøer er innholdet av miljøgifter så høyt at det kan være helseskadelig å spise fisk og skalldyr herfra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.