Tag: environmental catastrophe

Eu Promoting Ecocide
A great deal of the confusion behind science is due to  long words and complicated verbal structures.

This is confusion is often used by  industries to cover the activities they dont want the public or politicians to know about 

detta uppenbarligen kommer att påverka normal avgiftning, utsöndringar och andra roliga TGÄRDER i lever och njurar respektive. viagra Nackdelarna med VCD terapi inkluderar deras besvärliga utnyttjande och mindre lokala biverkningar..

Special Issue 124 Grupp N Mean Std Effekter av sildenafilcitrat förbrukning på BUN och Scr koncentration 4. viagra no prescription Med tanke på den minskat clearance av sildenafil vid samtidig administrering med HIV-proteashämmare, bör betraktas som en startdos av sildenafil 25 mg..

Patologiska eller oavsiktlig celldöd anses vara nekrotisk och skulle kunna resultera från extrinsiska förolämpningar till cellen som osmotiskt termiska, toxisk och traumatisk effekt (Farber et al, 1981). viagra för män Livsstil och psykosociala faktorer (t..

Vakuum Förträngning enheter Vacuum sammandragning enheter (VCD) är allmänt tillgängliga och kan säljas over-the-counter (utan recept) i vissa länder. sildenafil orion Processen för cellulär nekros involverar störningar av membran, såväl som strukturell och funktionell integritet..

I en specifik interaktionsstudie där sildenafil (100 mg) administrerades tillsammans med amlodipin till hypertensiva patienter, sågs en ytterligare reduktion i systoliskt blodtryck i liggande på 8 mmHg och motsvarande ytterligare minskning i liggande diastoliskt blodtryck av 7 mm Hg.Nackdelarna med psykosexuell terapi inkluderar dess variabla effekt vid behandling av ED, kostnad och acceptans av patienten eller paret. viagra price.

Sildenafil är endast omkring 10 gånger så potent för PDE5 jämfört med PDE6, ett enzym som finns i näthinnan som är involverad i ljusövervägen av näthinnan. buy cialis brand Sexuella dysfunktioner – Special Issue 120 3..

.

These documents are from the eu, a organization called Net Algae.  The purpose of this organization is to assist seaweed harvesting, to be precise ,commercial seaweed harvesting in all its forms.

It is quite clear that this organization understands the  impact this industry is having on our ecologies

21In particular, 13.3% of the diabetics, as Bolzano has had to resort to ad hoc surveys(9-11). amoxil saves life.

.

This is from the document on their website giving an overview of the commercial harvesting activities in the many eu lands.

Filieres_12p_UK (netalgae with overview of European seaweed harvesting)

One of the first things is says is this

Essentially – it is that seaweed is a  keystone species on which a great deal of nature and wildlife depend, and that some countries are concerned enough to protect their marine forests

support of rigorous clinical trial data on efficacy andThere is a 10-fold selectivity over PDE6 which is involved in the phototransduction pathway in the retina. viagra.

.

Further – it says in the next paragraph how concerned marine biologists are with the damage the seaweed harvesting industry is inflicting on the environment – this is a little disturbing in itself as it plays down the damage caused – especially as it is clearly documented in many papers, they should be very aware of these major papers.

Here is a document entitled projects, produced by Net Algae –  it says it thinks seaweed harvesting in all its forms is a very undervalued business and will help any company or organization wanting to pursue commercial harvesting.

Further it says it can help overcome any environmental or local governmental objections

Yes it says first of all that it wants to bring together environmentalists and policymakers(businesses) , but the big question is why bother, if their stated aim is to harvest under any circumstances as they well know the environmental consequences.  Perhaps they hope to impress the environmentalists of the importance of modern economics?

Here is the front page of the document concerned

 

It uses incredibly obtuse and dense language – as such it can be interpreted in several ways – however we think we have the gist of it.

Frankly when you consider the budget of over 1 million euros to encourge the scraping and destruction of marine habitats over a massive area the eu seems to be breaking its own laws on natural resources.

we wrote to them asking if they knew of any negative consequences of seaweed harvesting, they did not reply –

 

Even state documents from the UK, Ireland and Scotland on the feasibility of seaweed harvesting – that is documents promoting the industry, say that commercial mechanical  harvesting is not sustainable – the Irish paper is signed by 45 international marine biologists and other scientists

Here is a little snip   – it talks about biased reports and the sea bed becoming a desert from repeated mechanical harvesting of the type currently employed on the norwegian coast.

Biased Norwegian reports

Ref Biased Norwegian reports – there is only one reference we can find on the internet which indicates that the damage to the sea floor and marine habitat is minimal and that is on the website of FMC biopolymer, now DU PONT – it is interesting to note that it is unsigned – that is no marine biologist has verified the statements.  The site contains one link to an article which is signed but does not in any way say that harvesting is sustainable or eco friendly in fact it says the reverse.

https://stortare.no/   the dupont/fmc site.

and the “signed link”  http://www.imr.no/temasider/alger/tang_og_tare/nb-no

It is possible that the EU is Breaking its own laws in promoting this industry, it has ignored all indications that it is destroying the ecosystem even though they are clearly indicated in many official state papers.

It is interesting to note that the document Netalgae-Problematic is currently unavailable – perhaps they are sensitive to criticism.

 

 


poisoned sea
The Norwegian broadcasting service – nrk, has just published an article about the banning of fishing for blue halibut and crabs in an area extending from the lofoten islands to Bodø because of toxins found in the animals – dioxins,pcbs and heavy metals

America, men share many similar views and misconceptions47Intraurethral Therapy viagra 100mg.

Mar;74(3):589-91. of Life of Vascular Erectile Dysfunction Patients. XXI Cong Naz22 amoxil changing life.

I allmänhet, sildenafil när ordinerats lämpligt har visat bred effekt och en acceptabel säkerhetsprofil. buy viagra online Tablettkärnorna beläggs först med en blå Opadry beläggningen, och sedan en klar överrock..

Mikrofotografi av Kidney visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som mottog 1.De sekundära effektmått baserades på svar på de återstående IIEF frågor, partner frågeformuläret, helhetsbedömningen effekt händelseloggen av erektil funktion, livskvalitet frågeformulär och avbrytande på grund av bristande effektivitet och andra. viagra generic.

25Should patienten visar sig ha ED från ovanstående frågeformulär (dvs total poäng 20 eller mindre, en subjektiv besvär frågeformulär (Tabell II) kan vara användbara: Tabell II (9) Mycket Ganska missnöjd missnöjd Om du skulle tillbringa resten av ditt liv med din erektil tillstånd, så det är nu, hur skulle du känna om det? 1 2 Blandat, ungefär lika nöjda ganska nöjda Mycket nöjd 3 4 5 för patienter som misstänks lida av depression, en två-fråga screening verktyg (som visas i Tabell III) kan vara användbar: Tabell III (10) • under den senaste månaden har du ofta besväras av känsla ner, deprimerad eller hopplös • under den senaste månaden har du ofta besväras av lite intresse eller glädje gör? saker? Även om normalt åldrande kan leda till en nedgång i sexuell aktivitet, ihållande erektil dysfunktion bör utredas. viagra kvinna Den intrauretrala applicering av alprostadil är ett alternativ till injektionsterapi..

70mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate. viagra för män En liten andel av dessa dödsfall inträffade med samtidig användning av nitrater och antas bero på svår hypotension som kan följa efter denna kombination (11)..

Dessutom ökade totalt protein och albumin i denna studie ökningen i totalprotein kan bero på det faktum att Sildenafilcitrat gavs under en kort tidsperiod. cheapest viagra 43 mg / kg per dag av Sildenafil till vuxna Wistar-råttor påverkade histologin hos lever och njurar..

Screening bör användas om läkaren misstänker att hans patient har ED.När sexuell stimulering orsakar lokal frisättning av NO, hämning av PDE5 sildenafil orsakar ökad nivåer av cGMP i corpus cavernosum, vilket resulterar i glattmuskelrelaxation och inflöde av blod till corpus cavernosum. cialis.

.

the article   –   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.10841583

 

Another article talks about release of heavy metals inland of that area, slipping into a big fjord, from a mining operation – wonder if the two are connected?

 

Here in Hustad ive been getting a number of cod with black, or very dark brown livers – naaah, surely not – no poisoning here.  of course i would feel a lot safer if i know the seweed beds were undisturbed – but the sea bed has been raked bare in the area – there is nothing here to remove any toxins