Facts & findings

International reports on the ecological,environmental and business effects of seaweed harvesting.
In our journey through the mass of reports and papers on seaweed and seaweed harvesting there are several reports that stand out

Inledning Man erektil dysfunktion (ED) har definierats som oförmågan att uppnå och / eller bibehålla erektion tillräcklig för en tillfredsställande sexuell aktivitet som en del av den övergripande processen för manlig sexuell funktion (NIH Consensus Conference, 1993).Fanns det atrofiska och degenerativa förändringar runt hepatocyterna och central ven, vilket vidgade och innehöll lyserades av röda blodkroppar (Mag. viagra without prescription.

Pooling negativa händelsedata för patienter på följande samtidig antihypertensiva mediciner: diuretika, betablockerare, ACE-hämmare, angiotensin II antagonister, antihypertensiva läkemedel (vasodilator och centralt verkande), adrenerga receptorblockerare, kalciumantagonister och alfa-receptorblockerare, visade ingen skillnad i biverkningsprofil hos patienter som tar sildenafil jämfört med placebobehandling. online viagra Det fanns flera diffusa degeneration och nekros av tubulära epitelceller i njurarna hos de behandlade djuren..

Begränsningen av denna studie var varaktigheten av studien (akut) i motsats till kronisk som kunde ha gett mer ljus på patologi. beställa viagra Sildenafil vid rekommenderade doser har ingen effekt i frånvaro av sexuell stimulering..

Det rekommenderas att försiktighet bör därför förespråkas i intaget av denna produkt och ytterligare studier genomförs för att undersöka dessa fynd. viagra apoteket Betydande nedbrytning sker endast under starkt oxiderande förhållanden..

Det fanns vacuolations uppträder i stroma och förlust av njurblodkroppar som var mindre identifierade och Bowmans utrymmen var glest fördelade i jämförelse med kontrollgruppen ‘D’ (Figur 7) Verkningen av Sildenafil Citrate på lever och njurar Adult Wistar råttor (Rattus norvegicus) – ett Histologisk studie 123 Fig Mikrofotografi av Kidney visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som fick 0. cheap viagra ) Effekterna av Sildenafil Citrate på lever och njurar Adult Wistar råttor (Rattus norvegicus) -..

En stor andel av denna grånande befolkning har samtidig sjukdom som leder till ED. buy cialis Moderna behandlingar kan återställa ett sexuellt förhållande i majoriteten av patienter med ED och kan leda till en väsentlig förbättring av livskvaliteten..

.

These reports are vital because they are not scientific journals,they are not produced from any point of view other than that of seaweed harvesting as an industry and business.

In other words if you want to become involved in harvesting seaweed commercially these are the papers to read as they are from impeccable sources and are not in any way partisan other than to provide information for the industry

The three reports in this article are produced by the Irish department of the environment, the Northern irish heritage service and the Scottish governments respectively.

We have reported on these articles before but seperately

Key words: type 2 diabetes mellitus, early referral, secondary care, disease management, diabetes costsfrom the fact that the therapy Is directed to a biological function true story amoxil.

.

They all say the same thing ultimately – commercial mechanised seaweed harvesting is not sustainable

than half generic sildenafil Given the reduced clearance of sildenafil when co-administrated with a CYP3A4 inhibitor, a starting dose of sildenafil 25 mg should be considered..

.

 

The Northern irish report (ref uk)

seaweedharvestingniehspositionstatement

Front page

Snip from above document ref mechanical harvesting

Mechanical harvesting unsustainable

 

The Irish govenment report

kelp-harvest-impacts-summary

from above report – signatures

international contributors

contributors

biased reports

 

The Scottish government report.  

00510620

 

Front page

 

consequences of large scale harvesting

Details of consequences

sustainable commercial harvesting Norway and Chile

 

These 3 reports clearly state that Mechanical commercial seaweed harvesting is not sustainable – though the last snip says that it is sustainable in Chile and Norway but not anywhere else – could this be because those governments could not be seen as allowing anything to occour in their territory which is not sustainable.

The chilean coast is suffering from massive environmental problems – the Norwegian coast is undergoing massive changes to the ecology, large areas are now closed to fisheries – both countries have largely uncontrolled industrial fish farming –