Bertrams blog

How important are our seaweed forests??

 

 

Naturgrunnlag og fiskeri henger sammen

 

Stortare. Foto: Øystein Paulsen

Stortare. Foto: Øystein Paulsen

Foto: Foto: Øystein Paulsen / Foto: Øystein Paulsen

 

Det var for så vidt noe vi visste, men vi ble fascinert da Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og Fiskeridirektoratet la fram sine rapporter om naturgrunnlaget i sjø og fiskeri sist torsdag. Foto: Øystein Paulsen

 

 

Hartvig Christie fra NIVA

Hartvig Christie fra NIVA fortalte engasjert om produksjonen  i havet. Han  la spesielt vekt på de store tareskogområdene som  leverer store mengder næring og energi til både dypområdene og til strandsonen. Mengden såkalt biomasse som produseres i tareskogene i nasjonalparkområdene er beregnet il 60 000 tonn hvert år. Det gir mat og næring – hele året, ikke bare som plantemateriale men også med store mengder snegler og krepsdyr som i neste tur er mat for fisk. Tareskogene leverer økosystemtjenester som blant annet er viktig for fiskeriene. Det er grunn til å tro at tareskogene ut Jomfruland er svært viktige for produksjonen av reke i dypområdene utenfor. Rekefisket er bærebjelken i fiskeriene på Telemarkskysten.

Gunnar Larsen fra Fiskeridirektoratet

Gunnar Larsen fra Fiskeridirektoratet hadde en god gjennomgang av ressursgrunnlaget for fiskeriene i Telemark og hvordan de utvikler deg, blant annet  i lys av klimaendringer og overgjødsling. Det foregår en omstrukturering i fiskeriene langs hele norskekysten med færre, men mer effektive fiskere og båter. Fiskeri er fortsatt viktig som næringsveg i både Kragerø og Bamble, selv om det nå foregår på annen måte enn for noen tiår siden. Nå er trålfiske etter reke det aller viktigste. Det gir også bifangster av sjøkreps, torsk og andre fiskeslag som er etterspurt. Fiske etter leppefisk  på grunne områder har blitt viktig de siste årene. Leppefisk er «manikyrer» som fjerner lakselus fra laks i oppdrettsanlegg på Vestlandet og i Trøndelag.

Just a little footnote – Our little group STOPPTT:COM has probably done more direct action about taretråling than any other environmental organization with several prosecutions under our belts – this is because we do research and spend time monitoring what is going on.
Over the next few years this issue will grow in importance and bigger organizations will become involved.  Until then remember that you can do something  – ask your political representatives what they know about this matter – find out if they have read any papers or just have been told – write on our facebook side or send us a message at stopptt@stopptt.com  – every little helps.