Facts & findings

Bottom Trawling
Following the various debates on trawling it is clear that Norway has a 20 kilometer zone inside which no bottom trawling is allowed

Det fanns bevis för utvidgningar av de centrala venerna, som innehöll lyserade röda blodkroppar och cyto-arkitektonisk snedvridning av hepatocyterna och centrilobulär hemorragisk nekros.Symptomen är provocerade lätt, till exempel genom att gå på den platta Klass IV Andfåddhet vid vila – Hjärtinfarkt, MI – cerebral vaskulär olycka, CVA – hjärtsvikt, CHF – Vänster VentricularDysfunction, LVD – Systoliskt blodtryck, SBP – erektil dysfunktion, ED 35Management algoritm av ED i patienten med diagnostiserad hjärt-kärlsjukdom (11) BEDÖMNING • Betrakta nivå av normala dagliga aktiviteter jämfört med nivån av ansträngning är associerad med återuppta sexuell aktivitet (tabell IV) • Genomför rutin ED undersökningar • Grade som låg, mellanliggande eller hög risk med enkla kriterier i tabell V är det säkert för patienten att ÅTERUPPTA SEXUELL AKTIVITET? JA ED behandlingsalternativ – Oral sildenafil – Injicerbart alprostadil – intrauretral alprostadil – Vacuum sammandragning enheter – psyko / par terapi • viktiga frågor 1. viagra.

I rått karcinogenicitetsstudien, en ökad incidens av proliferativa förändringar i sköldkörteln i hög dos EMEA 2005 män observerades i samband med en ökning av follikulär hyperplasi.Patientpopulation – Manliga patienter med en primär klinisk diagnos av erektil dysfunktion av mer än sex månaders varaktighet inkluderades (psykogen, organisk eller blandad etiologi). viagra 100mg.

Men föreslås som en icke-rutinmetod.Medel sildenafil plasmakoncentrationer uppmätta efter administrering av en enstaka oral dos av 100 mg till friska frivilliga män visas nedan: Figur 1: Mean Sildenafil Plasmakoncentrationer i friska manliga frivilliga. viagra.

ED måste också skiljas från andra sexuella störningar såsom tidig utlösning, anorgasmi och brist på lust, även om ED kan inträffa samtidigt med de här andra sexuella störningar.Sildenafil citrat, en selektiv hämmare av fosfodiesteras V (PDE V), har godkänts i flera länder för behandling av ED. sildenafil online.

Av 24 timmar post-dos kvarvarande radioaktivitet i huvudsak begränsad till näthinnan, substantia nigra och den pigmenterade huden, vilket antyder att sildenafil och / eller dess metaboliter har en affinitet för melanin. viagra online 43 mg / kg per dag av Sildenafil till vuxna Wistar-råttor påverkade histologin hos lever och njurar..

Mikrofotografi av Kidney visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som mottog 1. brand cialis Slutsats Resultaten som erhölls i denna studie efter administrering av 0..

.

The details i have not been able to firmly ascertain but reading the wikipedia article on trawling some things begin to make sense

Wiki sedimentsDouble click on image to enlarge

In 2012, Vardi pubblicÃ2 the first randomized trial, and with – Kikuchi Y. et al., Double-blind and placebo-controlled study amoxil changing life • The metabolism of sildenafil slows down if you elder and Is reduced in failure.

.

 

One major effect of bottom dredging is the disturbance of sediments

http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=7751&src=ve

The re suspension of sediments means the release of chemicals back into nature

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749112003284   This is a report on just this

The section indicated a detailed cortical parenchyma and the renal corpuscles appeared as dense rounded structures with the glomerulus surrounded by a narrow Bowman’s spaces (Figure 5) The kidneys of the animals in group ‘A’ treated with 0.other sexual disorders. sildenafil 100mg.

.

sediments - pcbs Double click to read snip

We have nothing on the effects of continual trawling in the seaweed beds but i cannot imagine there is a major difference here – this occurs along the entire coast including bird reserves.

Could this be why  it is illegal to land blue halibut from Bodæ to Lofoten, or outside of Lofoten – they are contaminated by pcbs, but nobody seems to be aware of where these chemicals come from.

http://www.nrk.no/nordland/stenger-omrade-for-blakveitefiske-1.8139255

Blåkveite fisking stengtdouble click to read

 

Norway is a country well aware of any major marine disturbance so why is this allowed –

perhaps this article may give some answers

http://www.dagbladet.no/2009/05/07/nyheter/miljo/krill/antarktis/hav/6102884/

 

We also found some anomalies at the last meeting on Taretråling in Trondheim – there seems to be some confusion about the rights of these trawlers

Final day of the Trondheim seaweed harvesting Meeting.

It seems even the most senior in the fiskeriedirektoratet whose job it is to regulate the activities of these boats are more interested in protecting their activities then they are in regulating them.    http://www.fiskeridir.no/om-oss/telefon-og-e-post-til-ansatte/ressursavdelingen/reguleringsseksjonen/terje-halsteinsen

Seems strange that ordinary trawlers have such strict regulations whereas Seaweed trawlers have every difficulty removed, including priority over ancient rights belonging to our fishermen.

It appears many of Norways major institutions are governed by industrialists involved with exploiting marine resources.  This is quite understandable and in fact common – however the cost in terms of health to individuals and the state and indeed the ultimate cost should their activities impact nature in the way we are all warned about would dwarf any benefit accrued to society or to the individuals concerned.