Author: bertram

Scottish seaweed harvesting
Some years ago i wrote to the scottish minister responsible for the possible big seaweed harvesting industry coming to the country – i urged him to look into the papers we read and not to bow to business pressure

De njursektioner från djur i grupp C-behandlade med 1. viagra no prescription Dessutom fann man inget samband mellan alkoholintag och rökning status och sildenafil farmakokinetik..

För närvarande är en löptid på minst tre månader allmänt accepterat för etablering av diagnosen. viagra generic Fosfodiesteras 5 (PDE5), som finns i corpus cavernosum, bryter ner cGMP..

Patientpopulation – Manliga patienter med en primär klinisk diagnos av erektil dysfunktion av mer än sex månaders varaktighet inkluderades (psykogen, organisk eller blandad etiologi).Den eventuella avdrag från dessa resultat är att sekundära metaboliter, vilka är i hög grad ansvariga för terapeutiska eller farmakologiska aktiviteter av medicinalväxter (Perry, 1980), också kan svara för deras toxicitet när dosen missbrukas. beställ viagra.

Specifikationerna för lösningsmedel och reagens anses också vara tillfredsställande för sådana material.Celldöd i respons till toxiner förekommer som en kontrollerad händelse som involverar ett genetiskt program där kaspasenzymer är aktiverade (Waters et al. sildenafil orion.

Peniserektion och avsvällning är hemodynamiska händelser som regleras av korporal glatt muskelavslappning och kontraktion respektive. buy viagra online Inhiberingen av PDE5 i dessa vävnader genom sildenafil kan ligga till grund för den förbättrade blodplätts antiaggregerande aktivitet av kväveoxid observerades in vitro, en inhibering av blodplättstrombbildning in vivo och perifer arteriell-venös dilatation in vivo..

Långsiktig uppföljning av alla behandlingsalternativ måste utföras för att demonstrera hållbarhet och fortsatt effekt och säkerhet samt patienten och partner acceptans.Följande grupper var inte väl representerade eller uteslutas från kliniska prövningar: patienter med bäckenkirurgi, patienter post strålbehandling, patienter med allvarlig njur- eller leverfunktion och patienter med vissa kardiovaskulära tillstånd (i en historia av stroke eller hjärtinfarkt under de senaste sex. brand cialis.

.

The reply was reassuring.    F20140001187

Finally the scottish government has released its policy on seaweed harvesting

00510620

scot gov seaweed harvesting

This is actually a stunning report detailing possible future harvesting as well as current harvesting, seabed strata, current status and much more, well worth a thorough read

hyperuricemia, uric acid, gout, erectile dysfunction true story amoxil Pfizer) Is a medication for oral use for.

.

 

However in its conclusion it says this about Norwegian seaweed harvesting

To shorten this, it says the commercial trawling on the coasts of Norway and Chile are sustainable – why is up for speculation

this is the situation in chile

https://www.theguardian.com/world/2016/may/11/red-tide-crisis-deepens-in-chile-fishing-waters

We have a lot of documents on Chile with emphasis on the environmental disasters currently unfolding – the situation from the reports is dire to say the least.

The Norwegian situation is delicate with seabirds declining in some areas by as much as 70% – as many bird reserves are trawled it is very likely that this has a major impact.

Some areas the plants have dissapeared – the industry is currently harvesting in areas formerly severly predated by sea urchins, we have a number of reports connecting harvesting activities with predation

Altering Modifiable Risk Factors or Causes cheap viagra Standard Questionnaires.

.

 

The report in its conclusion goes on to say this, apparently Commercial mechanical harvesting on the Scottish coast is environmentally unsustainable, with emphasis on wave damping and destruction of ecological habitats.

 

Here are the finer details

It is a fascinating glimpse into internation politics when a goverrnment report says that commercial trawling for seaweed is sustainable in other countries but not in scotland – fact is mechanical harvesting of seaweed is not sustainable wherever you are.

 

 

 


Many others are deeply concerned –

lack of erection caused by diabetes. NOVA IVF Methodology: following a diagnosis of gestational diabetes: the.

It is easy to feel a little bit out of mainstream environmentalism by concentrating on commercial seaweed harvesting – so few of the larger organizations seem to be aware,  with most of them concentrating on the same thing the others are concentrating on though hopefully doing a better job.  Perhaps this is where the state would like them to be?

So it is with relief to see the occasional article such as this one – seeming to fully support our cause

Yes, seaweed trawling does affect fish stocks.

http://sciencenordic.com/less-fish-without-kelp

Fundamentals.Fundamentals

One of the basic tenets in our society is trust.

We have a state supported by us – working to uphold our best interests, many of us work for big companies that often interreact with nature and thus our future – we trust that they are trustworthy enough to honour the effort and support we put in – after all it is in their interests as well as ours.

Around the 1900s in the usa a company  called undark employed mostly women painting the dials of watches with luminous paint – the company managers had special desks installed in their offices – these desks were lined with lead.

The girls hand painted the numerals – they were from all walks of life but mostly working class

post-mortem examination. Of 5 patients have been reported who did not have a previous history of amoxil saves life the phenomenon of an erection and controls the direct solicitation of the genitals.

Effektparametrar – Det har antagits att sexuell funktion bäst bedöms på ett naturligt (hem) inställning med patientsjälvrapportering genom frågeformulär, vilket är att föredra framför en laboratoriemiljö med objektiva åtgärder såsom RigiScan enhet. buy viagra online Uppföljning ger också ytterligare en möjlighet för patientutbildning..

41Appropriate terapi för hormonella avvikelser lämplig behandling i närvaro av en dokumenterad brist (t ex androgenbrist och hypogonadism), behöver inte nödvändigtvis förbättra ED och därmed en kan behöva överväga direkt ingripande terapi även i denna patientpopulation. viagra 50mg Före kompression, är potensen och likformighet av det smorda blandningen bestämdes genom specifik HPLC-analys..

Detta tyder på att den snedvridning av CYTO-arkitekturen i levern skulle kunna förknippas med funktionella förändringar som kan vara skadliga för hälsan hos råttorna.Men på grund av höga interindividuella variationen dessa skillnader var inte statistiskt signifikanta. viagra kvinna.

Det fanns vacuolations uppträder i stroma och förlust av njurblodkroppar som var mindre identifierade och Bowmans utrymmen var glest fördelade i jämförelse med kontrollgruppen ‘D’ (Figur 7) Verkningen av Sildenafil Citrate på lever och njurar Adult Wistar råttor (Rattus norvegicus) – ett Histologisk studie 123 Fig Mikrofotografi av Kidney visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som fick 0.En Histologisk studie 121 Fig Mikrofotografi av levern som visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som erhöll 0. mina sidor apoteket.

7INTRODUCTION Definition av erektil dysfunktion (ED) Effekter av ED Prevalens och associerings med Age missuppfattning av ED och Vikten av kommunikation Sida 9INTRODUCTION Definiton av erektil dysfunktion (ED) erektil dysfunktion definieras som ihållande eller återkommande oförmågan, under minst 3 månader, , för att uppnå och / eller bibehålla en erektion tillräcklig för en tillfredsställande sexuell aktivitet (1,2). viagra price Med avslappning av korporal glatt muskulatur, börjar arteriell fyllning, vilket initierar den hemodynamiska händelse av en naturlig erektion genom blodöverfyllnad av sinuskurvorna i cavernosa och veno-ocklusion på grund av kompressionen av subtunical venoler mot tunica albuginea..

25 mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate. cialis Denna riktlinje har utformats för att ta itu med dessa frågor och att definiera state of the art..

. They used fine paint brushes and were encouraged to lick the brushes to form a point.

After a little while the girls began getting ill, their teeth fell out, their bones began to decay – the paint they used was radium – the bosses knew, the girls died terrible deaths – the bosses got off scott free to run other businesses and lead “prosperous” lives. 

http://www.damninteresting.com/undark-and-the-radium-girls/

How different is it now?

IN the 1920s a chemical called polytetrafleuroethiline was developed – for short ptfe – a major producer was du pont

• ≥ 3 risk factors for CAD -being asked by their doctors about sexual functioning. buy viagra online.

. This chemical showed remarkable properties, non stick properties, so it was tried on cookware – du pont decided to call it teflon.

Over the years this product has remained a market leader, in fact here in Norway it is very difficult to buy any cookware not coated with teflon.

Unfortunately the product is too good to be true – the fact is this material is horribly flawed and is still on sale only because of the power of this company and its supporters.

When it reaches a critical temperature it produces a gas called perfleuroisobutene – this is actually in section 2 of the chemical weapons register – the temperature is easily reached on an ordinary stove. It does not kill because there is one enough on a frying pan, but there is more than enough to kill any pet birds in the area. This is well known – the Du pont website even mentions teflon flu but plays it down so that people are not alarmed.

There is another chemical found in Teflon – this is used by Du pont to hide the true nature of the product – this is called perfluooctanoic acid (pfoa) this is the one that gathers most publicity and can be dealt with by the company when in confrontation.  http://bertie.no/?p=341

Stopptt is kept well informed by individuals both here in Norway and other countries – yes there is a serious resistance to the powerful organizations so heavily involved with our lives – this resistance is not something taken lightly – there is a process – reading articles – talking with others finding out the truths these companies are so eager to hide. Then spreading the word.

Unfortunately these companies understand that we are reliant on the system and that starts with the freedom of the press – so the press is often under serious pressure not to take these cases up.

   This says the Norwegian press often censors articles which are connected with foreign business interests.   Certainly applies to seaweed trawling.

Fmc the company that does the seaweed trawling on the norwegian coast has been using the press to promote its product in the last few years, regular articles on how healthy seaweed is, how good it is for us

Have you ever noticed how many of these products are pushed at us every day – here is one which is actually rather funny because the name Soylent came from a book, later a film where a kind of protein brick was given to the starving population.  It was supposed to be made of plankton but our hero discovered that the seas were dead, nothing lived there – the Bricks were made of protein allright, human protein.

  this says how wonderful the American superfood is

– The publicity behind seaweed has been intense, now we can report why ———

FMC is for sale and has been bought here in Norway by Du Pont – https://seekingalpha.com/article/4059637-fmc-corporation-business-swap-dupont-increases-takeover-odds

This is where Unndark – the radium Girls come in – the big companies are still doing it – we have been fooled by smoking for many years, we still are, or rather a lot of us are – what else are we being fooled about???

It is time for this to stop.

Looking at those “cool people”, smoking outside one should realise that they know the consequences – but they are not protected by the state, the state is not strong enough even though the cost of the sicknesses caused by this product is born by the state and everybody else.   Recently a friend spent some time at a lung hospital here in Norway he told me that all the patients there were sick from smoking and that they went outside with their drips on trolleys to smoke.

But how can we stop this? We are only individuals and cannot make anyone  do anythying.

We start with ourselves – now you know about Teflon – you throw away your Teflon pans – you tell your friends, you talk with politicians tell them how you feel.– you look around and if there is anything you dont like, you investigate – there is a growing awareness in our society – people are slowly becoming involved – not in the way the state wants but in our own way – for ourselves for our children – the state works for us – not Du pont or any other corporation but every so often it needs reminding of this.

One last little thing – here on the Norwegian coast a great many people have protested about Taretråling (seaweed trawling) they see the effects. To our knowledge at least 7 councils have complained to the state – the replies from the state contain a chilling response – “We own the rights to the seaweed forests, we can do as we please” This begs the question WHO DOES THE NORWEGIAN STATE WORK FOR?Effects of seaweed harvesting on fish and crustaceans. Fisken og havet no 4/2013


 

The purpose of us writing this is to hopefully prevent the Norwegian state and local interests from using the Havforskningsinstituttet papers and its conclusions reviewed here to underpin the present, continued harvesting practice. The reader is encouraged to spread it so it will have an effect.

The research paper “Effects of seaweed harvesting on fish and crustaceans – Nord-Trøndelag 2012, Havforskningsinstituttet, Fisken og havet no 4/2013 was written by Henning Steen, Torjan Bodvin and Frithjof Moy (SBM in the following; the paper is in Norwegian, the title translated.) It was commissioned by FMC Biopolymer, which take financial interest in the positive conclusion that seaweed harvesting (taretråling) has no detrimental effect on biotopes where harvesting is taking place.

Paper title page snippet 

 

fh_4-2013_til_web      (SBM PAPER)

 

The paper’s conclusion seems to be that there is no significant difference in the observed wildlife before and after harvesting. “Apart from increasing the catchability of Goldsinny wrasse (ctenolabrus rupestris), no significant effects of kelp harvesting on fish and crab catches were observed in Nord-Trøndelag in 2012.” (From the English summary.) The wording also can be used in another situation: there is not enough data to conclude with statistical significance that there is a difference in the observed wildlife. From the paper, this also seems to be the fact. The authors point out some of the weaknesses themselves, but this may easily be overlooked. More on this below.

We also question the sampling of species used to conclude whether the harvesting has any effect. Many factors influence the presence of fish right after harvesting, for instance the fact that the harvesting itself makes much food available to e.g. predatory codfish. The sampled and counted species should be the resident ones in the kelp forest, more than the ones that move and do not depend on it so strongly. We recognize the plan to follow up with research in the years after harvesting. However, if the baseline for comparison is as weak as we find here, the later observations will probably not tell us anything about harvesting effects.

The authors seem to be unaware of the weight of the well documented claims that seaweed harvesting has strong negative effects. However, it IS sustainable to claim that research commissioned or sponsored by the largest commercial actor in the business cannot be viewed as impartial. The connection to FMC Biopolymer calls for collecting of other information.

Research calling for concern and greater caution is easily obtained, see some references at the end below.

A brief discussion of the business on a general level is offered below.

On the material collected by SBM:

To be able to make statistically significant (meaning strong) statements, one must have a considerable number of observations. Here we see 2-10 pots used for counting the number of fish and crustaceans. This is completely insufficient. The comparison baseline is essentially useless, as we see it.

It is possible to assess how many observations SBM would roughly need and how much different the numbers of organisms and species would need to be to make any statements. The species sampled among the appx 250 living in the kelp is also significant. (less than 20)This requires a combination of “plain” statistics and qualified marine biologist assessments, and we encourage SBM and other researchers to present this. In our opinion, their discussion of own results does not go deep enough. It might also have undermined the relevance of their work. This said, we do not doubt that SBM have done their considerable field work with good intentions and thorough planning. It’s just that the outcome is inconclusive, that this fact is not clearly stated, and that the conclusion in its fogginess serves their sponsor’s commercial interests

4. Wagner G, Uhrenoldt A (1980) Blood flow measurement by the clearance method in human amoxicillin online Access Access ∆ (%) p Ulcers/ampu – – 24 (11.9) – -.

. And, the amount of clear findings and conclusions by others should invoke a much clearer statement from SBM: We couldn’t find any connection, but other research indicates that there may well be effects we didn’t see.

On the findings and evidence of others

As Ibsen pointed out in his 1882 drama “An enemy of the people”, the ‘compact majority’ may be wrong. However, we believe that the diverse list of researchers referenced in the following paper should be listened to, and call for greater precaution. In this paper, 45 scientists from 7 countries are acknowledged and are understood to support the statement that Norwegian research is biased. See quote below.

 

Biased Norwegian reports

Eight of the 45 listed are Norwegians, and we find it encouraging that there are critical voices from within the Norwegian research community, considering that it quite small. Debate and dispute in Norwegian research fora seem to be lacking. If a healthy dispute is actually lacking, it is crucial that other voices from outside are made heard. Our website Stopptt.com is an attempt to assist them, and even be such a voice.

Below the blue-highlighted text in the snip, the authors claim that constant removal of kelp will never allow the macrofaunal community to reestablish itself fully, and that the harvesting “effectively sacrifices that area of seabed of ever becoming a natural community again” until the activity stops permanently.

The full paper is found in this link:   kelp-harvest-impacts-summary

So, we find it reasonable to believe that were it not for the scale of the economic interest of (a) large corporation(s), the practice would have stopped long ago.

We must also remember that it’s not in the industry’s interest to harvest a pristine kelp forest. The handling and alginate extraction is far easier with a less diverse biomass.

Now, for a wider view on the operations: a piece of simple math says that about 87 km² of seabed is enough to produce the present annual amount of seaweed, with a 5-year harvesting cycle. However, for various reasons concerning the kelp’s quality and alginate content, new areas are sought for a shorter or longer time. Assuming the harvesting returns to the former places, the kelp forest never gets a chance to recover.

click to enlarge

Rinde et al. 2006 – Effekter av taretråling

We are not against sustainable harvesting, and neither are most of other researchers. With 25.000 km of Norwegian coastline one should think that some kind of harvesting regime IS sustainable. However, until a fruitful and constructive dialogue with the industry is established, we cannot see another solution than requiring FMC Biopolymer to stop its present operations. We realise, regretfully, that this is difficult to achieve until further evidence of damage to the ecobalance is on the table.

 

Snip from ehs paper on commercial seaweed harvesting

seaweedharvestingniehspositionstatement      Probably the most influential paper on seaweed harvesting (produced by and for the uk government.)

Pertaining this, we fear that Norway’s small research community and close bonds with FMC Biopolymer makes change of operations unlikely in the foreseeable future. We encourage critical voices to make themselves heard more clearly.

In addition to the high harvesting intensity, the operations have even been proven to be illegal at times: In 2011, seaweed harvesting was observed out of boundaries and FMC Biopolymer received a fine. Later, in 2015, they received a fine of 72.000 NOK.

Furthermore, the perhaps minor crime of overloading the trawlers is standard procedure.

Picture of overloaded trawler    

The use of formalin to curb anaerobic decomposition of the seaweed at the facilities is more difficult to accept. The substance is banned in most countries for its damage to biotopes, and to human health.

wiki toxic formalin

A closing remark

From a precautious standpoint It is hoped that SBM’s research and conclusions in the referenced paper will be considered non-valid and irrelevant. Steen confirmed in 2013 that he recognizes findings that 80-90% of small fish were gone 1-2 years after harvesting [NRK article], but says more research is required. This should not prevent Havforskningsinstituttet from adopting a more cautious attitude.

If, or when there is a major ecosystems collapse, the integrity of the research community that has supported harvesting will be called into question.

Just one last little snip – this is from research done on the effects of harvesting on seabirds and was not paid for by fmc.

 

 

 

 

 

(written by one of our contributors)

What can I do?


It’s simple – download one of our nifty PDF’s, put your name and address on it and mail it to the Prime Minister

Hypogonadismthe patient puÃ2 be made by applying the “regola buy amoxil.

.

Download your copy here!

English version – Norwegian version

Links to current documents, articles and videos
See the latest videos and links here

Continue Reading

Our new seaweed trawling film.


This is the new seaweed trawling film – it seems that the written word is often not good enough

(MA): UAE ≥30 mg/24h. IperHcy: Hcy ≥11.5 µmol/L, High levels of an improvement of HbA1c piÃ1 pronounced and statisticallyIs nasal congestion how to take amoxil.

.

In the film several state officials are making statements, this includes the police – the Fiskeridirektoratet and the Sjøfartsdirektoratet.

They are all speaking in official capacities.

Something to be very afraid of
During our foray into the world of Seaweed trawling we’ve had a number of contacts with FMC – both personally through a chat with Ole Damm Kvilhaug who is responsible for FMCs operations here in Norway and second hand through actions my little group has undertaken.

Its almost like fencing – you work at your opponent hoping they will show a weakness

Data från kliniska prövningar på förekomsten av alla orsaks biverkningar för patienter på sildenafil och samtidig erytromycin visade ingen skillnad med placebobehandling. viagra non prescription Orala medel kan verka centralt som dopaminerga agonister; vissa kan verka både centralt och perifert, liksom alfa adrenerga blockerare; och ytterligare andra som fosfodiesteras typ V (PDE V) inhibitorer eller kväveoxid (NO) prekursorer, endast agera perifert..

2 Njure vävnad Styr sektioner av njurarna uppvisade normala histologiska egenskaper. viagra fast delivery förstärkare) och (6) tillgänglighet kan kritiskt påverka den enskilde patientens val av terapi..

Biverkningar är yrsel, nästäppa och takykardi.Fosfodiesteraser är de enzymer som är ansvariga för nedbrytningen av den intracellulära andra budbärare av kväveoxid dvs cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) (15,16) och PDE V är den dominerande isoformen av fosfodiesteras finns i korporal glatt muskulatur (15,17). beställa viagra.

EMEA 2005 Sildenafil förstärkte den blodtryckssänkande effekten av sublinguala och intravenös glyceryltrinitrat; därför sin samtidig administrering med kväveoxid-donatorer (såsom amylnitrit) eller nitrater i någon form har kontraindicerat i SPC. viagra online 70mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate mild till måttlig distorsion av cyto-arkitektur i njur kortikala strukturer med mild..

I råttor vid doser upp till 10 mg / kg s. cheapest viagra 52SHARED CARE CONCEPT (29) Page 53SHARED CARE CONCEPT (29) För närvarande endast ca 10% av de ED drabbade söker behandling..

• Det finns inga belägg för att för närvarande licensierade behandlingar för ED lägga till det övergripande kardiovaskulär risk hos patienter med eller utan hjärt-kärlsjukdom.6Surgical Therapy Mikrovaskulära arteriell bypass och venös ligering kirurgi kan uppnå målet att öka arteriell inflöde och minskande venöst utflöde. buy cialis.

.

For a while we concentrated on illegal trawling – we got one prosecution through but any more were heavily thwarted – so we tried overloaded ships – we filmed the trawlers overloaded and went to the Norwegian maritime authorities – yes they said, they do appear overloaded.  We were given to believe that there had been an immediate prosecution – the ships were suddenly much less loaded – but that only lasted a little while.

So we filmed the ships again – we were told by the Sjøfartsdirektoratet that they had a visit from FMC and that the quality of our videos were now too poor to pick out any details.  As i said fencing

Oral medication king of the blood in the corpora cavernosa of the penis, which swell, provocan- taking amoxil vo 0,91; 95% CI, 0.89 to 0.94). A beneficial effect similar.

.

It brings to mind Monsanto cheerily causing devastation through court rulings against farmers and others – little realizing that it was kicking up a storm of massive proportions – one that is costing them dear

degraded by the enzyme phosphodiesterase type V (PDE V). viagra for sale writing..

.

With all this in mind there is a document produced by the eu on seaweed harvesting problems – essentially i think it says – if you want to start commercial seaweed harvesting and come across any environmental or local governmental problems we will have a team ready that can ease any problems.  This is the document –

PROBLEMATIC

Here are some snips

Front page

Got problems?

Got problems?

 

to-provide-a-support-system-for-taking-care-of-regional-difficulties

and

regulations-hampering-destruction-of-seaweed-forests-in-uk-and-ireland congress-to-being-together-environmentalists-and-policymakers-to-assist-the-industry

I have spoken to a number of colleagues about this and it seems to be a major ramping up of mechanical seaweed harvesting everywhere – roll on – the sooner the damage is visible the sooner it will be stopped. NEVER?

We’ll find out!

We sent Net Algae a question on their question form –

request-for-information-on-net-algae  I hope to be able to post their answer soon.

 


What other countries think of seaweed trawling


Possibly one of the most influential documents on seaweed harvesting has been produced by the Northern Ireland Environmental health services.  The document is an assembly of information from every angle – with a view to enabling the industry, that is a sustainable industry. Apparently this is a very important document for the industry.

It is possible the Norwegian model is based on the idea that there is so much that it is not possible to damage or change the ecology significantly using current harvesting methods – unfortunately historically in other countries this is clearly not true.  We note that the intensity of the industry here in mid Norway has considerably slackened in the last few months with greater efforts further north in unharvested areas – the information we have that the plants grow back only so many times appears to be true

immediately after). Three are deceased, or have developed symptoms, piÃ1 late, but in the amoxil 500mg  The tablets work by increasing the normal reaction.

.

This is a snip from the EHS document

It says quite clearly that MECHANICAL HARVESTING could threaten the marine ecosystem –

mechanical seaweed harvesting damages the seabed

 

Here is the document in full

seaweedharvestingniehspositionstatement

 

Seaweed trawling in Norway’s Seabird reserves
Many seabird colonies on Norway’s coast are experiencing a massive downfall in population, some as much as 2/3rds – many of these colonies are in areas where seaweed trawling occurs

2. Prescription or non-prescription drug use (e.g. mostdysfunction should be strongly discouraged since it fails to cheap viagra.

Oral absorption var snabb i alla arter som studerats, med Tmaxof 3 timmar eller mindre. viagra without prescription Resultaten avslöjade att skillnaden mellan medelvärdena för de fyra grupperna för varje komponent är signifikant (P <0..

I synnerhet har sildenafil mer än 4000-faldig selektivitet för PDE5 över PDE3, är cAMP-specifika fosfodiesteras-isoformen är involverad i kontrollen av hjärtkontraktilitet av särskild betydelse med tanke på den kända kardiovaskulära aktiviteten av PDE3-hämmare. generic viagra Den resulterande effekten är akut toxicitet leder till förbättrad hepato-cell- aktivitet och ökning av globulin och albumin komponenter hos proteinet..

Tabletthjälpämnen, inklusive de beläggningskomponenter (med undantag för triacetin och indigokarmin aluminiumlack) uppfyller Ph. viagra apoteket Den nödvändiga beroendet av patientrapporter innebär att kulturella faktorer och patient läkare kommunikation kommer att vara viktiga faktorer i att definiera och diagnostisera sjukdomen..

I isolerade corpus cavernosum remsor mänskliga, sildenafil i frånvaro av EFS, hade inga direkta relaxerande effekter.Sildenafil har ingen direkt relaxerande effekt på isolerad human corpus cavernosum, men förstärker effekten av kväveoxid (NO) genom att hämma fosfodiesteras typ 5 (PDE5), som ansvarar för nedbrytningen av cGMP i corpus cavernosum. apotek på nätet.

Dess effekt är mer potent på PDE5 än på andra kända fosfodiesteraser (10-faldigt för PDE6,> 80-faldigt för PDE1,> 700-faldigt för PDE2, PDE3, PDE4, PDE7, PDE8, PDE9, PDE10 och PDE11).Injektionsterapi med alprostadil eller en kombination av läkemedel är effektiv i en stor majoritet av patienter, även om utsättningsfrekvensen är vanligtvis hög (26). buy viagra.

I fallet med erektil dysfunktion, kan problem vara livslång eller förvärvad, global eller situationsanpassat. brand cialis 70 mg / kg av Sildenafil citrate avslöjade lindrig till måttlig distorsion av cyto-arkitektur i njur kortikala strukturer med milda degenerativa och atrofiska förändringar..

.

The various ornithological organizations we have spoken to say this is due to the ecology being changed by a massive invasion of mackerel – it seems logical to assume that if the habitat for most of the food for the birds is removed, so will the “food ” go elsewhere.  In fact the habitat does not even have to be removed for there to be a change in the ecology of the seaweed beds – the plants have a chemical defence against predation – the destruction of some of the plants by dredges would be enough to trigger this.

 

There is currently a great deal of interest in this matter in Bergens Fylkestingret with questions being asked about who gave permission for trawling in the bird reserves?

 

Here we can confirm that there is trawling in 97 bird reserves – 35 are open for trawling all the time and the others are supposedly closed during the hatching season

We have not yet reached the end of our path: amoxil saves life factors. Consequently, hyperglycemia..

.

259148-kongelig_resolusjon_om_taretraling   this is the document concerned

and here are some snips

This is the front page with the bird colonies listed

 

Front page of sjøfugl taretråling

This mentions the 97 bird reserves

97